Solpaneler

Vad är solceller?

Solceller är det som finns inuti solpaneler och som konverterar solenergi till el. När solljus träffar en solcell så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddad, och solcellens baksida, som blir positivt laddad. Den här elektriska spänningen skapar energi i form av likström. Likströmmen konverteras sedan till växelström i en växelriktare och det är växelström som kan användas i ditt hus eller skickas ut på elnätet.

Fördelar och nackdelar med solceller

När man kikar på vad det kostar att installera solceller kan den initiala engångskostnaden upplevas som en nackdel med solenergi. Investeringen är dock liten i förhållande till den förväntade besparingen över solcellssystemets livslängd. Återbetalningstiden för solceller är i regel mellan 8–12 år beroende på förutsättningarna för just ditt tak – det vill säga en investering med ca 8–10 procent avkastning. Genom att producera sin egen el kan du också i stort sett täcka hela hushållets elkonsumtion med hjälp av sina egna solceller. Det innebär att ni blir mindre beroende av andra elproducenter och deras priser.

Hur effektiva är solceller?

Hur mycket solel som solceller producerar per år påverkas av en rad olika faktorer. De olika årstiderna i Sverige ger nämligen olika förutsättningar. På sommaren har vi i regel ett överskott av solel, medan vi på vintern behöver kompensera med annan el då soltimmarna blir färre. Men det går att göra uppskattningar av solcellers förväntade effekt utifrån solcellernas verkningsgrad och mängden producerad el (kWh) per installerad kW.
Våra solceller har en verkningsgrad på ungefär 17–20 procent, vilket innebär att ca 17–20 procent av solenergin som solcellerna producerar omvandlas till el.

Vilken typ av solceller ska jag välja?

Olika typer av solceller möter olika behov. Om du har ont om plats på ditt tak vill du med största sannolikhet få ut så mycket solel med så få solceller som möjligt. I det fallet vill du prioritera en hög verkningsgrad, vilket kan leda till solceller för ett lite högre pris. Om du istället har gott om utrymme har du möjligheten att ha fler solpaneler och gå ner i pris samtidigt som du eventuellt behöver kompromissa om verkningsgraden.

Driv ditt hem med solenergi!

Let Us Help You Save Money!

Med kunden i centrum

Vårt engagemang är 100% i alla våra projekt oavsett om det är ett mindre eller större projekt.

Verkningsgrad för solceller och solpaneler

Solcellernas verkningsgrad, eller hur mycket av solens energi de kan konvertera till solel, beror på flera saker:

Solpanelernas

Temperatur

Solceller fungerar bäst när de är svala och har en yttemperatur runt 25⁰ C. Därför är det svenska klimatet perfekt för solceller. Solceller trivs bäst i söderläge. I rent väst- eller östläge så minskar produktionen med ca 10%. Norrläge rekommenderas inte.
Solceller

Takvinkel

Solceller funkar bäst när solstrålarna träffar rakt på solpanelen. Den ideala takvinkeln är därför mellan 30-60 grader. Ett platt tak, med 10 graders takvinkel eller mindre, ger ungefär 10% lägre produktion, därför installerar vi ställningar som vinklar upp solpanelerna på platta tak.
Solpanelernas

Effektivitet

Olika typer av solpaneler har olika effekt och verkningsgrad. Monokristallina solcellsmoduler, som ofta är svarta, är effektivast med en verkningsgrad runt 15–22 %. Polykristallina solcellsmoduler, som är blåa, har en verkningsgrad på runt 15–17 %.

Varje villa eller stuga är unik. För att du ska kunna njuta fullt ut och få mest valuta för pengarna måste solcellsanläggningen utformas unikt för ditt hus. Därför levererar vi bara skräddarsydda lösningar som är optimerade för dina behov, möjligheter och önskemål. Våra paneler har långa garantier, låg miljöpåverkan och god lönsamhet. Europeisk kvalitet och fackmannamässigt montage borgar för livslång glädje av grön elproduktion.

Vill du ha offert på solceller?

Power Your Home with Beautiful Solar

Org.nr: 559308-0053

Försäkringnummer: 25-2416515-03

Vill du bli uppringd?

Fyll i nedan uppgifter om du vill att vi ska ringa upp dig.    © 2024 Insel & Solenergi AB | Created by

    Alan Bygg & Sol Energi AB © 2023. All Rights Reserved. Created by Graffstudio